Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...À ơi... tiếng Mẹ ru đêm
Cho con say giấc ngọt mềm lời ru
Tình Mẹ êm dịu trời thu
Con ơi... ngoan ngủ... hời ru... ru hời...

Hits: 1938 URL: http://lmstflorida.com/?1729