Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Mình tôi mang một nỗi sầu riêng
Thề thốt ngày xưa nếu có thiêng
Xin trái sầu riêng đừng rớt trúng
Cho em hạnh phúc sống bình yên ...

Hits: 3260 URL: http://lmstflorida.com/?1731