Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Cửa sổ tâm hồn là đôi mắt
Tựa biển chiều dào dạt bâng khuâng
Một đời được gặp giai nhân
Trẻ trung như thuở thanh xuân Sài thành.

Hits: 3243 URL: http://lmstflorida.com/?1732