Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Có những tình yêu một đời không đến.
Đất ddá trơ vơ, xa vắng, im lìm.
Ngã rẽ bên đường sân ga cuối trạm.
Tia nắng chiều tàn hiu hắt bay cao.

Hits: 2094 URL: http://lmstflorida.com/?1733