Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Phiến đá trong tôi nghe lời trăn trối
Ai còn đứng đợi lá rụng rơi rồi
Phiến đá đơn côi nghe tiếng ru hời
Linh hồn không có sao tim rã rời ....

Hits: 1767 URL: http://lmstflorida.com/?1739