Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Em xưa một bước trang đài
Tóc tơ xỏa xuống bờ vai ngoan hiền
... Xin cho giấc mộng năm nào
Một đêm tình sử đi vào trăm năm
... Đàn ai réo rắt chơi vơi
Nghe trong tiếng nhạc có lời chiêm bao
... Tiếng xưa rớt nhẹ vào đời
Cơn mơ tỉnh giấc, mộng hời chưa tan.

Hits: 1944 URL: http://lmstflorida.com/?1743