Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Nguyện sẽ mãi một đời trao hết
Trái tim hồng gởi đến muôn nơi
Một lòng kính Phật, yêu người
Ra công góp sức cho đời thêm tươi ...

Hits: 1833 URL: http://lmstflorida.com/?1750