Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Nhìn Biển Quê khóc hồn ta ảm đạm
Sông Seine buồn cũng lặng lẽ dòng trôi
Mặt nước im soi bóng mây trên trời
Như chia sẻ nỗi đau người con Việt

Hits: 3231 URL: http://lmstflorida.com/?1764