Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Mười lăm năm trước tôi đau xót
Mưa ở hiên người lạnh hiên tôi
Ai đã lại trời mưa chóng tạnh
Cho nắng hồn rực rỡ môi tôi....

Hits: 1561 URL: http://lmstflorida.com/?1781