Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đường tơ lắm mối ngổn ngang
Ta về ôm lấy cây đàn thở than
Chàng đang ở tận mây ngàn
Tương tư gẫy khúc mà chàng có hay? ...

Hits: 1677 URL: http://lmstflorida.com/?1782