Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Bên kia trời chàng vẫn chờ đâu đấy
Nửa nụ cười vòng tay ấm tôi mong
Tôi đến bên và nép sát vào lòng
Rồi im lặng nghe đất trời tâm sự
Bên kia trời chàng có cùng tôi mộng?
Một cõi mơ nào ta ghé môi đau ...

Hits: 1601 URL: http://lmstflorida.com/?1783