Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hạnh phúc thay khi con còn có Mẹ
Được Mẹ thương, Mẹ ngó, Mẹ chăm
Được Mẹ yêu như lúc tuổi trăng rằm
Ôi sung sướng vì đời con có Mẹ ...

Hits: 1412 URL: http://lmstflorida.com/?1784