Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

..."Ầu ơ, Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh trường thức đủ vừa năm."
Thuở ấy những trưa hè nắng đổ
Sương buốt đêm đông gió lạnh lùa.
Qua buổi chiều thu mưa nức nở,
Mẹ cất lời ru bên võng đưa ...

Hits: 1623 URL: http://lmstflorida.com/?1785