Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bước em đi má hồng môi đỏ
Cắn hạt sầu lệ nhỏ vết thương
Ngũ sắc hoa dệt cùng ai đó
Khao khát tình ngớ ngẩn tơ vương

Hits: 3090 URL: http://lmstflorida.com/?179