Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc




Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Mặc cho thế sự đổi mau
Thiên đường chẳng phải nơi đâu mà tìm
Thiên đường trong đáy mắt em
Thiên đường trong cánh môi mềm đắm say ...

Hits: 1557 URL: http://lmstflorida.com/?1790