Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Áo manh chẳng thẹn vai gầy
Lòng đơn không hổ trăng đầy mặt hoa
Ngọt bùi chiếc áo bà ba
Năm đi tháng lại sương sa sớm chiều ...

Hits: 622 URL: http://lmstflorida.com/?1799