Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Giáo đường vọng lại những hồi chuông
Thánh thót reo vang khúc nhạc mừng
Khắp chốn nơi nơi bừng lại sống
Người vui chào đón vua tình thương

Hits: 3181 URL: http://lmstflorida.com/?193