Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Anh, Giáng Sinh nơi đó hoa tuyết chắc rụng đầy ?
Lạnh len vào cơn gió anh có tìm ...vòng tay ?
Bàn tay em bé nhỏ nhớ tay anh, tội tình !
Nào phải đâu tại gió lạnh từ lòng, mông mênh ...

Hits: 4918 URL: http://lmstflorida.com/?199