Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lặng lẽ nơi này con kêu van
Xin Chúa lượng ban thứ tội tình
Đêm nay như những đêm năm trước
Con chỉ âm thầm hát khô khan

Hits: 3285 URL: http://lmstflorida.com/?200