Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Những hạt mưa phùn rơi mong manh
Vỡ trên bờ tóc giọt long lanh
Như mây từng sợi làm xao xuyến
Rũ xuống ru hồn ánh mắt anh

Hits: 3102 URL: http://lmstflorida.com/?211