Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhớ lại hôm nào anh ghé qua
Trao anh tất cả mối duyên này
Ánh mắt anh nhìn như nắng ấm
Lòng em ngây ngất ngát hương say

Hits: 2815 URL: http://lmstflorida.com/?219