Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đâu xa lắc cánh Nhạn bay trong gió
Bay nhịp nhàng xoa dịu chốn trùng khơi
Để phẫn nộ tan nhanh trong ghành đá
Đem lời yêu, lời thương đến mọi nhà .....

Hits: 2725 URL: http://lmstflorida.com/?241