Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

người, một từ tâm hồn nhiên thay những ngại ngần
tuổi biết ăn năn đâu lần mi môi bối rối
xót buổi tình cờ tôi một lũ ước mong manh
anh bươm bướm em, anh bươm bướm em ...

Hits: 5453 URL: http://lmstflorida.com/?247