Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đợi chờ bấy lâu bút trọn lời
Một sáng Đông tròn đẹp nơi nơi
Khi tuyết trắng đầu cây nũng nịu
Khi gió êm êm chẳng thành lời ....

Hits: 2511 URL: http://lmstflorida.com/?252