Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ôi những tháng Tư buồn qua bối rối
Tóc bạc màu, ngồi đếm tuổi xuân qua
Em vẫn nhớ quê cha,
Mẹ lệ nhòa đưa tiễn

Hits: 3684 URL: http://lmstflorida.com/?279