Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hoài niệm mãi về những ngày tháng cũ
Dĩ vãng xưa còn vang vọng dư âm
Tháng tư đen và biển vẫn âm thầm
Giam dưới đáy ngọn sóng ngầm sâu thẳm

Hits: 3835 URL: http://lmstflorida.com/?286