Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Con đã như thuyền trôi mấy bến,
Bến nào cũng đục, cũng hoài công ...!
Những mong về bến quê hương cũ,
Thương quá đi thôi ... Một nụ hồng ...!

Hits: 3425 URL: http://lmstflorida.com/?291