Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hồi đó lá và hoa, trời cho em kẹp tóc
Ba mươi năm như mơ trôi trên dòng nước mắt!
Em! đừng ngồi cúi mặt để anh hôn mùa Xuân
Nếu còn gì để nhắc anh cố quên Saigòn...

Hits: 4315 URL: http://lmstflorida.com/?293