Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Khúc nhạc, Mẹ yêu dấu ơi, con làm
Con làm, Mẹ yêu dấu ơi, vừa khóc
Giọt nước mắt trào theo tiếng hát
Để kính dâng Mẹ hiền của con

Hits: 4313 URL: http://lmstflorida.com/?300