Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nụ hôn đêm mười sáu
Ướp trong trăng, rất tình
Trăng lã lơi trên áo
Trăng len vào trái tim

Hits: 2551 URL: http://lmstflorida.com/?311