Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhìn em đi dưới cơn mưa
Mưa bay nhè nhẹ hôn lên người nàng
Trời cho đôi mắt long lanh
Nước mưa trên người mong manh

Hits: 2927 URL: http://lmstflorida.com/?312