Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thuở vào thơ em thích nhìn trăng sáng
Trăng như cười chiếu xuống khắp nhân gian
Mộng thiên đường em mơ đêm hoàng hạc
Trăng hảy cứ lững lờ thêm lãng mạn ...

Hits: 2986 URL: http://lmstflorida.com/?314