Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Không có em bước chân anh lạc lõng
Giữa con đường gió lộng phượng hồng rơi
Lạnh lẽo tâm hồn trên bãi tuyết rơi
Đặc dòng thác yêu đời em có biết?

Hits: 7456 URL: http://lmstflorida.com/?316