Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lưỡi dao em loé sáng
Đâm lút cuộc tình tôi
Mắt nhạt nhòa huyễn ảnh
Mặt nạ em vẫn cười

Hits: 4730 URL: http://lmstflorida.com/?321