Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đứng ở bên này ngã đại dương
Ngóng về quê cũ sắt se buồn
Như chim vỡ tổ xa nguồn cội
Khản cổ kêu sầu, ơi cố hương! ....

Hits: 5486 URL: http://lmstflorida.com/?33