Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đây chắc là duyên nợ trần gian
Xui khiến hai ta gặp bạn vàng
Đôi xứng đôi, đôi bạn, đôi đàng
Như giấc mơ duyên nợ của Trời ban

Hits: 3664 URL: http://lmstflorida.com/?332