Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Con lớn lên trong cuộc sống hoang đàng
Không có cha con là "thằng mất dạy"
Hình bóng cha trong đầu con mang máng
Trên bia mòn mẽ cạnh góc nghĩa trang

Hits: 3360 URL: http://lmstflorida.com/?352