Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ánh mắt nhìn tôi thật Bắc Kỳ
Để lòng lưu luyến mối tình si
Bao đêm thao thức lòng mơ mộng
Nhưng gặp cô rồi biết nói chi?

Hits: 3009 URL: http://lmstflorida.com/?358