Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Buồn vương mắt lệ long lanh
Tình vui chưa trọn sao đành xa nhau
Quên sao được nụ hôn đầu
Để anh ôm ấp chuỗi sầu chia phôi

Hits: 3874 URL: http://lmstflorida.com/?359