Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Người hãy với ta chia sẻ ngọt bùi
Trời đã se duyên tình sau, tình cuối
Hạnh phúc đôi ta như đã an bài
Gái sắc, trai tài duyên kiếp lâu dài

Hits: 3843 URL: http://lmstflorida.com/?366