Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Giữa buồng ngực nhỏ mong manh
Con bồ câu chết hóa thành mặt trăng
Thiếu phụ nhập cõi vĩnh hằng
Chiều tan! Góc tối thằn lằn gọi ai!?

Hits: 2923 URL: http://lmstflorida.com/?374