Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đây con cháu chấp tay lòng thành
Xin kính chúc sống lâu thần tiên
Ngày vui hưởng phúc lộc triền miên
Bình an vui sống cho trọn kiếp

Hits: 3599 URL: http://lmstflorida.com/?394