Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Người ấy về trong tôi, giấc mơ
Gối đầu quên hết nỗi bơ vơ
Ngón tay đùa tóc hòa hơi thở
Úp mặt vào đêm ngát dại khờ ....

Hits: 3901 URL: http://lmstflorida.com/?40