Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Giờ đây thoi thóp trên giường bịnh
Chỉ riêng mình tôi với Tử Thần
Giàu sang, danh giá giúp được chi?
Khi hết cuộc đời chỉ tàn tro!

Hits: 3259 URL: http://lmstflorida.com/?403