Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

đã bao năm em ngỡ mình quên hết
những ngày xưa chẳng nhớ lấy làm gì
sao nghe nghẹn từ trong từng hơi thở
sóng thét gào cho một mối tình si

Hits: 2886 URL: http://lmstflorida.com/?406