Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em nhắm mắt cuộn mình vào nỗi nhớ
Thả trôi đời lối dĩ vãng buồn tênh
Phải chăng mình cạn rồi câu duyên nợ
Nên đò duyên nay lạc bến chòng chềnh!

Hits: 3409 URL: http://lmstflorida.com/?408