Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em viết ra từ đáy lòng huyền bí
Trả lời anh với ngàn điệu nguyên trinh
Lần đầu tiên em thảo lá thư tình
Mà đâu biết cũng cho anh tình cuối ...

Hits: 2762 URL: http://lmstflorida.com/?413