Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tiếng tăm nào khác dòng hư ảo
Tên tuổi đâu hơn khói mỏng manh
Nhắm mắt, xuôi tay là mất cả
Còn chăng cát bụi, gió đưa mành ...

Hits: 3124 URL: http://lmstflorida.com/?423