Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nắng mai vẫn điểm màu hoa thẵm
Dù tháng ngày qua hiện xót xa
Mỗi khi gió thỗi trong chiều tà
Áng mây che dấu nét ngọc ngà

Hits: 4187 URL: http://lmstflorida.com/?424