Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tiếng hát của tác giả thơ Như Ly

Có phải anh là lửa
Trong em cháy diệu kỳ
Đóm lửa tình bất diệt
Nung đỏ trái tim si ....

Hits: 3673 URL: http://lmstflorida.com/?43